TAC Dental

Serveix per prendre imatges tridimensionals de les estructures nervioses, les dents i els ossos craniofacials, és una prova diagnòstica. Les imatges obtingudes en una sola exploració, ajuden a planificar d’una manera més precisa el tractament dental.

TAC dental vilafranca del penedés
TAC dental vilafranca del penedés
TAC dental vilafranca del penedés

Enter your keyword